D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a.s.

 

Náš Odborový svaz DOSIA uzavřel rámcové smlouvy s pojišťovnou právní ochrany D.A.S.

 

Pojištění se vztahuje na řešení pracovně právních vztahů vyplývajících ze Zákoníku práce, Kolektivní smlouvy, řešení škod způsobených zaměstnavateli a všech ostatních vztahů se zaměstnavatelem.

  Pojištění lze sjednat prostřednictvím naší organizace.

  Pojistit se může pouze člen odborů v působnosti Odborového svazu DOSIA.

  Cena pojištění je oproti běžné komerční ceně výrazně snížena na 380,- Kč nebo 480,- Kč za kalendářní rok.

  V případě zájmu je možno si zajistit pojištění prostřednictvím zástupců naší odborové organizace. Část pojištění je hrazena odborovou organizací (viz informace pod odkazem Benefity pro naše členy nebo pod odkazem Pojištění.

  Pojistný vztah začíná prvním dnem následujícího měsíce.
 


Význam a účel pojištění právní ochrany D. A. S.


Pojištění právní ochrany podporuje pojištěného při prosazování jeho právních zájmů a nese nebo zmírňuje riziko vzniklých nákladů.

  Pojištěnou osobou je osoba uvedená v pojistné smlouvě.

  Pojištění se vztahuje na prosazování právních zájmů souvisejících s jejími činnostmi vykonávanými v rámci pracovněprávních vztahů.

  Pojištěná osoba má právo na právní ochranu výhradně při událostech, které jí vzniknou jako zaměstnanci v rámci plnění povinností z pracovněprávních vztahů.

  Limit plnění pojistné události je 500 000,- Kč.

  Při sjednání dalších druhů pojištění od pojišťovny D. A. S. je uplatněna sleva 10%.


Právní pomoc a případné konzultace jsou poskytovány

NON - STOP