Oblast BOZP

Symboly

O tuto oblast se v DP stará útvar 600130 - odd. BOZP, který zajišťuje metodickou pomoc vedoucím zaměstnancům při plnění jejich zákonné povinnosti zajišťovat BOZP a také jejich odpovědnosti za BOZP.

Základní odkazy na stránky tohoto útvaru, přístupné z  intranetu DP (nejsou přístupné z internetu);

Úvodní stránka oddělení 600130 - BOZP

Šablony BOZP