Informace personálního ředitele

Informace 2022-005, o dopadech situace na Ukrajině - včetně výzvy zaměstnancům s účtem u Sberbank ve vztahu k zasílání mezd

Informace PŘ č. 4/2019 ze dne 11. 4. 2019 - k výměně identifikační karty zaměstnance a sběru aktuálních fotografií zaměstnanců

Informace PŘ č. 3/2019 ze dne 18. 2. 2019 - o nárůstu mzdových tarifů a změnách sazeb kolektivních výkonnostních odměn v roce 2019

Informace PŘ č. 2/2019 ze dne 23. 1. 2019 - Informace k bodu 4.10 Přílohy KS

Informace PŘ č. 1/2019 ze dne 2. 1. 2019 - o poskytování volnočasových poukázek Flexi Pass v roce 2019

Informace PŘ č. 19/2018 ze dne 7. 12. 2018 - o vyhlášení výsledku voleb členů do Dozorčí rady DP volených zaměstnanci

Informace PŘ č. 18/2018 ze dne 30. 10. 2018 - o vyhlášení seznamu všech kandidátů, kteří podali platnou přihlášku do voleb členů Dozorčí rady DP volených zaměstnanci vyhlášených informací personálního ředitele č. 15/2018

Informace PŘ č. 17/2018 ze dne 24. 10. 2018 - o poskytování příspěvku na dětskou rekreaci v době jarních a letních prázdnin pro rok 2019

Informace PŘ č. 15/2018 ze dne 25. 9. 2018 - o vyhlášení voleb členů Dozorčí rady DP volených zaměstnanci

Informace PŘ č. 14/2018 ze dne 15. 8. 2018 - Pojištění odpovědnosti zaměstnanců za škody způsobené zaměstnavateli - dodatečné přidanění pojištění za rok 2018

Informace PŘ č. 13/2018 ze dne 27. 6. 2018 - Vybrané změny KS pro rok 2018 a následujíc

Informace PŘ č. 9/2018 ze dne 24. 5. 2018 - Dlouhodobé ošetřovné - od 1. 6. 2018

Informace PŘ č. 8/2018 ze dne 26. 4. 2018 - k postupu při reklamaci poukázek na stravování a poukázek FlexiPass

Informace PŘ č. 6/2018 ze dne 22. 2. 2018 - Podpora letních dětských táborů

Informace PŘ č. 5/2018 ze dne 16. 2. 2018 - pro vedoucí zaměstnance k uvolnění zaměstnance k výkonu funkce člena orgánu odborové organizace a vyplňování formuláře „Žádost o pracovní volno pro zástupce odborové organizace“

Informace PŘ č. 4/2018 ze dne 19. 1. 2018 - o nárůstu mzdových tarifů v roce 2018

Informace PŘ č. 3/2018 ze dne 10. 1. 2018 - k nové dávce nemocenského pojištění - otcovské poporodní péči

Informace PŘ č. 2/2018 ze dne 5. 1. 2018 - k vypořádání nečerpaného pracovního volna v souladu s bodem 5.5.15 KS

Informace PŘ č. 9/2017 ze dne 16. 11. 2017 - Pracovní volno při vybavování stejnokrojem

Informace PŘ č. 1/2017 ze dne 13. 1. 2017 - Vybrané změny KS pro rok 2017 a následující

Informace PŘ č. 10/2016 ze dne 15. 9. 2016 - o náhradách za dopravně psychologické vyšetření podle zákona č. 361/2000 Sb., zákon o silničním provozu (dále jen "zákon o silničním provozu")

Informace PŘ č. 5/2016 ze dne 1. 4. 2016 - k pověření odborové organizace v procesu řešení stížnosti podávané zaměstnancem anebo na zaměstnance

Informace PŘ č. 4/2016 ze dne 23. 2. 2016 - Hodnocení zaměstnanců v DP

Informace PŘ č. 15/2015 ze dne 17. 12. 2015 - o průběhu a výsledku kolektivního vyjednávání o Kolektivní smlouvě na roky 2016 – 2017 (KS) a Mzdovém předpisu – Pravidla pro odměňování zaměstnanců Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost (DP) jako její nedílné přílohy (MP)

Informace PŘ č. 7/2015 ze dne 4. 6. 2015 - Program Kariérové poradenství pro vysokoškoláky

Informace PŘ č. 3/2015 ze dne 25. 2. 2015 - Informace k převzetí poukázek na stravování

Informace PŘ č. 23/2014 ze dne 29. 9. 2014 - k určení čerpání dovolené ve větším rozsahu, než zaměstnanci v kalendářním roce přísluší, a k poskytování mimořádné zálohy na mzdu

Informace PŘ č. 18/2014 ze dne 1. 8. 2014 - k převodu dovolené do následujícího roku

Informace PŘ č. 16/2014 ze dne 29. 7. 2014 - k přípravě a předání vytýkacího dopisu

Informace PŘ č. 5/2014 ze dne 30. 1. 2014 - Stanovení postupu při vyplácení příspěvku dle bodu 5.9.5 platné KS v souvislosti se vznikem nároku na starobní důchod dle § 29 zákona č. 155/1995 Sb.

Informace PŘ č. 16/2013 ze dne 17. 10. 2013 - k hodnocení zaměstnanců podílejících se na zadávání veřejných zakázek

Informace ŘLZ č. 5/2013 - o Absolventském motivačním programu v DP

Informace ŘLZ č. 3/2013 - Možnost registrace zaměstnanců u praktických lékařů v nestátním zdravotnickém zařízení Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.

Informace ŘLZ č. 15/2012 - k bodu 4.4.6 platné KS

Informace ŘSLZ č. 5/2012 - o zavedení standardizovaného adaptačního procesu v DP, a.s.

Informace ŘSLZ č. 19/2011 - Psychologická pomoc řidičům po dopravní nehodě

Informace PŘ č. 12/2009 ze dne 29. 6. 2009 - ke stanovení mzdového tarifu řidičům MHD