Ostatní informace o dění v DP Praha  a okolo něj

Pro správné zobrazení (načtení aktuálních informací) na staničních PC stiskněte F5 - aktualizovat


 Výroční zpráva DPP za rok 2021

Statistická ročenka DPP - rok 2021

Smluvní přepravní podmínky PID, platné od 1. 8. 2021

LETÁK - ZMĚNY v tarifu PID, včetně cen P+R od 1. 8. 2021

Tarif PID, platný od 1. 8. 2021

Smluvní přepravní podmínky PID, platné od 1. 8. 2018

Letní tábor Dopraváček 2017

Odpověď představenstva na dopis odborových organizací ze dne 16. 6. 2016

Dopis odborových organizací představenstvu ze dne 16. 6. 2016

Letní tábor Dopraváček 2016

Dopis Primátorce hl. m. Prahy ze dne 8. 10. 2015

Sazby stravného 2015

Právnický a ekonomický slovník

Tisková zpráva z jednání primátora se zástupci odborových organizací ze dne 23. 5. 2014

Odpověď radního pro dopravu hl. m. Prahy Ing. Jiřího Pařízka na iterpelaci paní zastupitelky Mgr. Marty Semelové ze dne 22. 5. 2014

Dopis primátorovi

Letní dětský tábor Dopraváček 2014  

Odpověď na stížnost NOSDDPP ke GŘ na porušení bodu 5.7 přílohy KS

Pozvánka na florbal

Stížnost NOSDDPP ke GŘ na porušení bodu 5.7 přílohy KS

Koncepce obnovy technologií a staveb ve správě JDCM 2013 - 2022  

Prohlášení odborových organizací k výrokům o zmrazení mezd v DPP  

Prohlášení odborových organizací při DP Praha k článku „Za stavbu metra padla největší pokuta v historii EU“ na serveru Aktualne.cz  

Stanovisko Odborového svazu DOSIA k chování předsedy Českomoravské konfederace OS

Informace o soudním sporu ve věci nepřiznání dlouhodobých výkonnostních odměn v souvislosti se stávkou - vyjádření k odvolání DPP

Informace o soudním sporu ve věci nepřiznání dlouhodobých výkonnostních odměn v souvislosti se stávkou - odvolání DPP

Informace o soudním sporu ve věci nepřiznání dlouhodobých výkonnostních odměn v souvislosti se stávkou - odvolání DPP

Návod pro údržbu a ošetřování stejnokrojových součástí

Velikostní sortiment nové kolekce stejnokrojových součástí XENA Praha, s.r.o.

Rozsudek ve věci nepřiznání dlouhodobých výkonnostních odměn v souvislosti se stávkou

Informace o soudním sporu ve věci nepřiznání dlouhodobých výkonnostních odměn v souvislosti se stávkou

Informace o soudním sporu ve věci nepřiznání dlouhodobých výkonnostních odměn v souvislosti se stávkou

2. ročník mezinárodní konference - Chytrá a zdravá městská veřejná doprava  

Žádost zaslaná ředitelům Dopravních podniků o přistoupení ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně  

Otevřený dopis odborových organizací generálnímu ředitele DP Praha, a.s. - OZT

Článek ze serveru Česká pozice týkající se OZT

Další článek ze serveru Česká pozice týkající se OZT

Odpověď na dopisy představenstvu  

Nabídka Vánočních balíčků

Otevřený dopis odborových organizací - podezření na aktivity Ernst and Young  

Výzva k zajištění pracovnělékařské služby vlastními zaměstnanci i po 1. 1. 2013

Výzva ke sjednání nápravy ve věci politické činnosti na pracovišti a mzdové diskriminace

Zpráva o měření teploty na stanovištích provozních zaměstnanců metra

Stížnost na porušení Usnesení č. 1/1997 Věstníků ČAK ze strany advokáta Mgr. Václava Lásky, Ev. č. 13280 v kauze primátor Svoboda a DPP  

Odpověď primátora na otevřený dopis - Výzva k zastavení rozprodeje a privatizace dopravního podniku.  

Prohlášení odborových organizací k současné situaci v DP hl. m. Prahy, a. s.  

Otevřený dopis primátorovi Hlavního města Prahy. Výzva k zastavení rozprodeje a privatizace dopravního podniku.  

Prohlášení Koalice dopravních odborových svazů ze dne 24. 2. 2012

Prohlášení Koalice dopravních odborových svazů ze dne 15. 3. 2012

Scan článku z časopisu "Sondy" - "Metro poprvé stálo"

Tarif PID platný od 1. 7. 2011

Prohlášení Koalice dopravních odborových svazů ze dne 23. 6. 2011

Nabídka levného volání DP Praha, a.s.

Nabídka OS DOSIA na levné volání

Prezentace Kalouska k plánovaným změnám v daňovém systému

Přehled navrhovaných změn v Zákoníku práce

Výdej stravenek pro zaměstnance provozů tratí a dep v roce 2011

Hlavní důvody protestů proti vládním reformám

Prohlášení Koalice dopravních odborových svazů ze dne 5. 5. 2011

Prohlášení Koalice dopravních odborových svazů ze dne 28. 3. 2011

Výstup z 11. zasedání představenstva dne 18. 10. 2010

Vyjádření k odpovědi Ing. Petany na dopis předaný Dozorčí radě DP dne 25. 8. 2010 (sociální náklady 2009)

Dopis DR DP, hl.m. Prahy - požadavek na stanovisko ohledně rovnosti odměňování zaměstnanců v různých pracovněprávních vztazích

Dopis DR DP, hl.m. Prahy - požadavek na stanovisko k porušení kolektivní smlouvy 2008-2009

Ekonomická analýza projektu Full Service Siemens

Prezentace - Ekonomické posouzení možnosti zajištění údržby vozů metra na trase A a B formou plného outsourcingu

Dopis Ing. Březinovi - Prošetření podnětu ve věci netransparentního zadávání veřejných zakázek

Výzva OO na svolání jednání s Představenstvem DP - výhodnost outsourcingů a plnění dohod ze dne 13. 11. 2009  

Přehled událostí  týkajících se změny zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, konkrétně zatížení  zaměstnaneckých benefitů DPH  

Dodatek k pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli - Generali pojišťovna - pro řidiče a strojvedoucí  

Statistika přístupů na stránky JPM  

Dopis členům představenstva a členům DR od Primátora hl. m. Prahy ze dne 24. 3. 2010  

Dopis GŘ od Primátora hl. m. Prahy ze dne 24. 3. 2010  

Dopis odborovým organizacím od Primátora hl. m. Prahy ze dne 24. 3. 2010  

Projekt FULL SERVICE Sv. metra typu M1 a 81-71M - hodnocení ČVUT  

Žádost na GŘ - Zamezení diskriminace v odměňování  

Dopis GŘ - reakce předsedy ZO OS DP-ED na otevřený dopis od Primátora hl. m. Prahy  

Záznam z jednání krizového štábu DP a stávkového výboru dne 16. 12. 2009  

Otevřený dopis primátorovi

Prohlášení vlády - Benefity na pravou míru

Prohlášení předsedy vlády po mimořádném jednání vlády

Prohlášení představitelů odborových svazu z 8. 3. 2010

Prohlášení představitelů odborových svazu z 3. 3. 2010

Symboly pro údržbu a ošetřování textilií