Poslední provedené aktualizace ke dni 25. 2. 2024

  Všechny zápisy a informace jsou k dispozici v příslušných záložkách.

Odkazy na stránky, přístupné pouze z intranetu, budou průběžně aktualizovány v souvislosti se spuštěním nové verze intranetu, děkujeme za pochopení. Odkaz na nový intranet zde

*


Flash Report na jednání zástupců zaměstnavatele a OO dne 18. 1. 2024

Flash Report na jednání zástupců zaměstnavatele a OO dne 14. 12. 2023

Zápis z jednání vedení jednotky Provoz Metro se zástupci odborů ze dne 29. 1. 2024

Zápis z jednání vedení jednotky Provoz Metro se zástupci odborů ze dne 18. 12. 2023

Dopis OS DOSIA zaslaný na Ministerstvo zdravotníctví - prohlídky dle vyhlášky č. 260/2023

Zápis a záznamy z KV o Dodatku č. 5 ke KS 2022 - 2026

Zápis z jednání úseku personálního se zástupci OO ze dne 7. 9. 2023

Zápis z jednání úseku personálního se zástupci OO ze dne 10. 8. 2023

Zápis z jednání úseku personálního se zástupci OO ze dne 8. 6. 2023

Zápis ze společného jednání zástupců zaměstnavatele a OO ze dne 19. 10. 2023

Zápis ze společného jednání zástupců zaměstnavatele a OO ze dne 21. 9. 2023

Zápis ze společného jednání zástupců zaměstnavatele a OO ze dne 24. 8. 2023

Zápis ze společného jednání zástupců zaměstnavatele a OO ze dne 20. 7. 2023

Flash Report na jednání zástupců zaměstnavatele a OO dne 16. 11. 2023

Flash Report na jednání zástupců zaměstnavatele a OO dne 19. 10. 2023

Flash Report na jednání zástupců zaměstnavatele a OO dne 21. 09. 2023

Flash Report na jednání zástupců zaměstnavatele a OO dne 24. 08. 2023

Flash Report na jednání zástupců zaměstnavatele a OO dne 20. 07. 2023

Zápis z jednání vedení jednotky Provoz Metro se zástupci odborů ze dne 30. 10. 2023

Zápis z jednání vedení jednotky Provoz Metro se zástupci odborů ze dne 2. 10. 2023

Zápis z jednání vedení jednotky Provoz Metro se zástupci odborů ze dne 28. 8. 2023

Zápis z jednání vedení jednotky Provoz Metro se zástupci odborů ze dne 12. 6. 2023

Zápis z jednání vedení jednotky Provoz Metro se zástupci odborů ze dne 3. 4. 2023

Flash Report na jednání zástupců zaměstnavatele a OO dne 22. 06. 2023

Flash Report na jednání zástupců zaměstnavatele a OO dne 18. 05. 2023

Flash Report na jednání zástupců zaměstnavatele a OO dne 20. 04. 2023

Flash Report na jednání zástupců zaměstnavatele a OO dne 23. 03. 2023

Flash Report na jednání zástupců zaměstnavatele a OO dne 16. 02. 2023

Zápis z jednání úseku personálního se zástupci OO ze dne 04. 05. 2023

Zápis z jednání úseku personálního se zástupci OO ze dne 06. 04. 2023

Zápis z jednání úseku personálního se zástupci OO ze dne 02. 02. 2023

Zápis ze společného jednání zástupců zaměstnavatele a OO ze dne 22. 6. 2023

Zápis ze společného jednání zástupců zaměstnavatele a OO ze dne 18. 5. 2023

Zápis ze společného jednání zástupců zaměstnavatele a OO ze dne 20. 4. 2023

Zápis ze společného jednání zástupců zaměstnavatele a OO ze dne 23. 3. 2023

Zápis z jednání vedení jednotky Provoz Metro se zástupci odborů ze dne 20. 2. 2023

Zápis z jednání úseku personálního se zástupci OO ze dne 09. 03. 2023

Zápis ze společného jednání zástupců zaměstnavatele a OO ze dne 16. 2. 2023

Informace ZV NOSDDPP ze dne 11.03. 2023 -  info Vodafone

Informace ZV NOSDDPP ze dne 10.03. 2023 -  info KV, info FlexiPass

Informace ZV NOSDDPP ze dne 26.02. 2023 -  info KV

Informační leták karty MultiSport  (leden 2023)

Informace ZV NOSDDPP ze dne 19.02. 2023 -  jarní pochod

Informace ZV NOSDDPP ze dne 19.02. 2023 -  jarní pochod - trasa

Zápis ze společného jednání zástupců zaměstnavatele a OO ze dne 19. 1. 2023

Přehled změn v oblasti BOZP od 1. 1. 2023

Právní info - nejdůležitější novinky pro rok 2023 - OS DOSIA

Metro - info pro rok 2023

Informace ZV NOSDDPP ze dne 20.01. 2023 -  info KV

Zápis z jednání zástupců OO a vedení JSVA a JPA ze dne 06. 12. 2022

Zápis ze společného jednání zástupců zaměstnavatele a OO ze dne 15. 12. 2022

Flash Report na jednání zástupců zaměstnavatele a OO dne 19. 01. 2023

Informace ZV NOSDDPP ze dne 5. 10. 2022 - mimořádná odměna, výpočet

Podkladové materiály BOZP pro ZO, zpracované SIBP OS DOSIA

Procesy související s volbami volitelů v roce 2022

Řád volební pro volby členů dozorčí rady volených zaměstnanci

Kolektivní smlouva DP na období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2026

Pracovní doba a doba odpočinku dle ZP
Případnou nefunkčnost odkazů a jiné podněty ke stránkám pište prosím na vozab.petr@nosddpp.cz Děkuji, Petr Vozáb.