Poslední provedené aktualizace ke dni 16. ledna 2022

  Všechny zápisy a informace jsou k dispozici v příslušných záložkách.

 Zápis z jednání k materiálu "Přenesení požadavků vyplývajících z jednání při podání informací k organizačním opatřením a následně při projednání organizačních opatření ze dne 18. 11. 2021

Flash Report na jednání zástupců zaměstnavatele a OO dne 20. 1. 2022

Zápis ze společného jednání zástupců zaměstnavatele a OO ze dne 16. 12. 2021

Informace ZV NOSDDPP ze dne 9. 1. 2022 - "peněžitý příspěvek"- upřesnění

Informace ZV NOSDDPP ze dne 8. 1. 2022 - "peněžitý příspěvek"

Prezentace ESSS v DPP z jednání úseku personálního se zástupci OO ze dne 4. 11. 2021

Zápis z jednání personálního úseku se zástupci OO ze dne 4. 11. 2021

 Metro - info 2022

Flash Report ÚB na jednání zástupců zaměstnavatele a OO dne 16. 12. 2021

Kolektivní smlouva DP na období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2026

Flash Report na jednání zástupců zaměstnavatele a OO dne 16. 12. 2021

Zápis ze společného jednání zástupců zaměstnavatele a OO ze dne 18. 11. 2021

Nabídka LDT Spolek táborníků Čmuďajs - JUMANJI 2022

Informace ZV NOSDDPP ze dne 19. 11. 2021 - karta MultiSport

Zápis ze společného jednání zástupců zaměstnavatele a OO ze dne 21. 10. 2021

Flash Report na jednání zástupců zaměstnavatele a OO dne 18. 11. 2021

Informace ZV NOSDDPP ze dne 14. 11. 2021 - info KV

Pracovní doba v JPT

Zápis z jednání zástupců OO a vedení JSVA a JPA ze dne 13. 7. 2021

Informace ZV NOSDDPP ze dne 06. 11. 2021 - Pojištění nemoc, úraz
Zápis z jednání personálního úseku se zástupci OO ze dne 7. 10. 2021

Informace ZV NOSDDPP ze dne 28. 10. 2021 - info KV

Zápis ze společného jednání zástupců zaměstnavatele a OO ze dne 23. 9. 2021

Zápis z jednání 12. 10. 2021 - připomínky k pokynu 2011-121

Informace ZV NOSDDPP ze dne 21. 10. 2021 - pojištění KOOPERATIVA pro rok 2022

Informace ZV NOSDDPP ze dne 18. 10. 2021 - pojištění D.A.S. pro rok 2022

Flash Report na jednání zástupců zaměstnavatele a OO dne 21. 10. 2021

Zápis z jednání Komise pro přidělování a používání výstrojních součástí ze dne 19. 8. 2020

Zápis ze separátního jednání k problematice stejnokrojů ze dne 19. 8. 2021

Informace ZV NOSDDPP ze dne 7. 10. 2021 - info KV + dovolená

Zápis z jednání personálního úseku se zástupci OO ze dne 9. 9. 2021

ZÁPIS z 5. kola KV o mzdovém předpisu (KS na období 2022 a následující)

Záznam z jednání zástupců OO a vedení JPT ze dne 24. 8. 2021

Informace ZV NOSDDPP ze dne 10. 9. 2021

Zápis ze společného jednání zástupců zaměstnavatele a OO ze dne 19. 8. 2021

Flash Report na jednání zástupců zaměstnavatele a OO dne 23. 9. 2021

Zápis z jednání personálního úseku se zástupci OO ze dne 5. 8. 2021

Zápis ze společného jednání zástupců zaměstnavatele a OO ze dne 22. 7. 2021

Nabídka zvýhodněných služeb pro členy NOSDDPP

Zápis z jednání personálního úseku se zástupci OO ze dne 3. 6. 2021

Výpočet mzdy od 1. 7. 2021 - TH funkce

Výpočet mzdy od 1. 7. 2021 - TH funkce - DS

Výpočet mzdy od 1. 7. 2021 - strojvedoucí

Výpočet mzdy od 1. 7. 2021 - dělnické profese

Výpočet mzdy od 1. 7. 2021 - řidiči tram, bus

Smluvní přepravní podmínky PID, platné od 1. 8. 2021

LETÁK - ZMĚNY v tarifu PID, včetně cen P+R od 1. 8. 2021

Tarif PID, platný od 1. 8. 2021

Smluvní přepravní podmínky PID, platné od 1. 8. 2018

Flash Report na jednání zástupců zaměstnavatele a OO dne 22. 7. 2021

Zápis ze společného jednání zástupců zaměstnavatele a OO ze dne 17. 6. 2021

Zápis ze společného jednání zástupců zaměstnavatele a OO ze dne 20. 5. 2021

Zápis ze společného jednání zástupců zaměstnavatele a OO ze dne 22. 4. 2021

Zápis ze společného jednání zástupců zaměstnavatele a OO ze dne 18. 3. 2021

Zápis ze společného jednání zástupců zaměstnavatele a OO ze dne 18. 2. 2021

Zápis ze společného jednání zástupců zaměstnavatele a OO ze dne 21. 1. 2021

Zápis z jednání vedení jednotky Provoz Metro se zástupci odborů ze dne 11. 6. 2021

Zápis z jednání vedení jednotky Provoz Metro se zástupci odborů ze dne 21. 5. 2021

Zápis z jednání vedení jednotky Provoz Metro se zástupci odborů ze dne 26. 4. 2021

Zápis z jednání vedení jednotky Provoz Metro se zástupci odborů ze dne 19. 3. 2021

Zápis z jednání vedení jednotky Provoz Metro se zástupci odborů ze dne 18. 11. 2020

Zápis z jednání vedení jednotky Provoz Metro se zástupci odborů ze dne 22. 9. 2020

Zápis z jednání vedení jednotky Provoz Metro se zástupci odborů ze dne 25. 5. 2020

Dovolená od 1. ledna 2021

Pracovní doba a doba odpočinku dle ZP

Informace ZV NOSDDPP ze dne 5. 3. 2021 - kolektivní vyjednávání

Informace ZV NOSDDPP ze dne 6. 3. 2021 - samotestování zaměstnanců

Zápis ze společného jednání zástupců zaměstnavatele a OO ze dne 17. 12. 2020

Flash Report na jednání zástupců zaměstnavatele a OO dne 21. 1. 2021

Zápis ze společného jednání zástupců zaměstnavatele a OO ze dne 19. 11. 2020

Flash Report na jednání zástupců zaměstnavatele a OO dne 17. 12. 2020

Zápis ze společného jednání zástupců zaměstnavatele a OO ze dne 22. 10. 2020

Flash Report na jednání zástupců zaměstnavatele a OO dne 19. 11. 2020

Zápis ze společného jednání zástupců zaměstnavatele a OO ze dne 16. 9. 2020

Flash Report na jednání zástupců zaměstnavatele a OO dne 22. 10. 2020

Zápis ze společného jednání zástupců zaměstnavatele a OO ze dne 20. 8. 2020

Flash Report na jednání zástupců zaměstnavatele a OO dne 16. 9. 2020

Zápis ze společného jednání zástupců zaměstnavatele a OO ze dne 23. 7. 2020
Případnou nefunkčnost odkazů a jiné podněty ke stránkám pište prosím na vozab.petr@nosddpp.cz Děkuji, Petr Vozáb.