Poslední provedené aktualizace ke dni 23. 07. 2023

  Všechny zápisy a informace jsou k dispozici v příslušných záložkách.

Odkazy na stránky, přístupné pouze z intranetu, budou průběžně aktualizovány v souvislosti se spuštěním nové verze intranetu, děkujeme za pochopení. Odkaz na nový intranet zde

*

Flash Report na jednání zástupců zaměstnavatele a OO dne 22. 06. 2023

Flash Report na jednání zástupců zaměstnavatele a OO dne 18. 05. 2023

Flash Report na jednání zástupců zaměstnavatele a OO dne 20. 04. 2023

Flash Report na jednání zástupců zaměstnavatele a OO dne 23. 03. 2023

Flash Report na jednání zástupců zaměstnavatele a OO dne 16. 02. 2023

 Zápis z jednání úseku personálního se zástupci OO ze dne 04. 05. 2023

Zápis z jednání úseku personálního se zástupci OO ze dne 06. 04. 2023

Zápis z jednání úseku personálního se zástupci OO ze dne 02. 02. 2023

Zápis ze společného jednání zástupců zaměstnavatele a OO ze dne 22. 6. 2023

Zápis ze společného jednání zástupců zaměstnavatele a OO ze dne 18. 5. 2023

Zápis ze společného jednání zástupců zaměstnavatele a OO ze dne 20. 4. 2023

Zápis ze společného jednání zástupců zaměstnavatele a OO ze dne 23. 3. 2023

Zápis z jednání vedení jednotky Provoz Metro se zástupci odborů ze dne 20. 2. 2023

Zápis z jednání úseku personálního se zástupci OO ze dne 09. 03. 2023

Zápis ze společného jednání zástupců zaměstnavatele a OO ze dne 16. 2. 2023

Informace ZV NOSDDPP ze dne 11.03. 2023 -  info Vodafone

Informace ZV NOSDDPP ze dne 10.03. 2023 -  info KV, info FlexiPass

Informace ZV NOSDDPP ze dne 26.02. 2023 -  info KV

Informační leták karty MultiSport  (leden 2023)

Informace ZV NOSDDPP ze dne 19.02. 2023 -  jarní pochod

Informace ZV NOSDDPP ze dne 19.02. 2023 -  jarní pochod - trasa

Zápis ze společného jednání zástupců zaměstnavatele a OO ze dne 19. 1. 2023

Přehled změn v oblasti BOZP od 1. 1. 2023

Právní info - nejdůležitější novinky pro rok 2023 - OS DOSIA

Metro - info pro rok 2023

Informace ZV NOSDDPP ze dne 20.01. 2023 -  info KV

Zápis z jednání zástupců OO a vedení JSVA a JPA ze dne 06. 12. 2022

Zápis ze společného jednání zástupců zaměstnavatele a OO ze dne 15. 12. 2022

Flash Report na jednání zástupců zaměstnavatele a OO dne 19. 01. 2023

Informace ZV NOSDDPP ze dne 07. 01. 2023 -  info výlet Česká Třebová

Informace ZV NOSDDPP ze dne 18. 12. 2022 -  info T-mobile

Informace ZV NOSDDPP ze dne 17. 12. 2022 -  info KV

Zápis z jednání úseku personálního se zástupci OO ze dne 03. 11. 2022

Flash Report ÚB na jednání zástupců zaměstnavatele a OO - prosinec 2022

Zápis ze společného jednání zástupců zaměstnavatele a OO ze dne 16. 11. 2022

Flash Report na jednání zástupců zaměstnavatele a OO dne 15. 12. 2022

Výběr ze Sbírky zákonů 2021 ze dne 3. 11. 2022

Informace ZV NOSDDPP ze dne 24. 11. 2022 -  info KV

Informace ZV NOSDDPP ze dne 20. 11. 2022 -  info MultiSport

Zápis ze společného zasedání PK JPT a zástupců OO ze dne 4. 10. 2022

Zápis z jednání zástupců OO a vedení JPT ze dne 4. 10. 2022

Zápis z jednání zástupců OO a vedení JPT ze dne 21. 6. 2022

Zápis z jednání zástupců OO a vedení JSVA a JPA ze dne 18. 10. 2022

Zápis ze společného jednání zástupců zaměstnavatele a OO ze dne 20. 10. 2022

Zápis z jednání Komise pro přidělování a používání výstrojních součástí ze dne 26. 10. 2022

Nabídka LDT Spolek táborníků Čmuďajs - Star Wars 2023

Informace ZV NOSDDPP ze dne 5. 11. 2022 -  pojištění  2023 (nemoc, úraz)

Informace ZV NOSDDPP ze dne 4. 11. 2022 -  pojištění 2023 (odpovědnost za škodu)

Zápis z jednání úseku personálního se zástupci OO ze dne 06. 10. 2022

Informace ZV NOSDDPP ze dne 26. 10. 2022 -  info KV

Informace ZV NOSDDPP ze dne 24. 10. 2022 -  výlet Olomouc

Informace ZV NOSDDPP ze dne 20. 10. 2022 -  pojištění D.A.S.

Zápis ze společného jednání zástupců zaměstnavatele a OO ze dne 22. 9. 2022

Flash Report na jednání zástupců zaměstnavatele a OO dne 22. 10. 2022

Informace ZV NOSDDPP ze dne 5. 10. 2022 - mimořádná odměna, výpočet

Zápis z jednání úseku personálního se zástupci OO ze dne 07. 09. 2022

Informace ZV NOSDDPP ze dne 23. 9. 2022 - info KV

Zápis z jednání vedení jednotky Provoz Metro se zástupci odborů ze dne 29. 8. 2022

Informace ZV NOSDDPP ze dne 17. 9. 2022 - pochod 7. 10. 2022

Informace ZV NOSDDPP ze dne 17. 9. 2022 - pochod 7. 10. 2022 - trasa

Flash Report ÚB na jednání zástupců zaměstnavatele a OO dne 22. 9. 2022

Zápis ze společného jednání zástupců zaměstnavatele a OO ze dne 18. 8. 2022

Zápis z jednání zástupců OO a vedení JSVA a JPA ze dne 14. 7. 2022

Zápis z jednání úseku personálního se zástupci OO ze dne 04. 08. 2022

Informace ZV NOSDDPP ze dne 20. 8. 2022 - aktuality

Podkladové materiály BOZP pro ZO, zpracované SIBP OS DOSIA

Flash Report ÚB na jednání zástupců zaměstnavatele a OO dne 18. 8. 2021

Zápis ze společného jednání zástupců zaměstnavatele a OO ze dne 21. 7. 2022

Flash Report na jednání zástupců zaměstnavatele a OO dne 18. 8. 2022

Zápis z jednání Komise pro přidělování a používání výstrojních součástí ze dne 28. 7. 2022


Informace ZV NOSDDPP ze dne 5. 8. 2022 - info KV

Informace ZV NOSDDPP ze dne 28. 7. 2022 - aktuality

Zápis z jednání úseku personálního se zástupci OO ze dne 09. 06. 2022

Pravidla pro Kolektivní vyjednávání o Dodatku č. 1 KS

Určující principy pro postup Komise sociálního programu  a útvaru 500250

ZÁZNAM z jednání o dodatku č. 1 KS

nformace ZV NOSDDPP ze dne 22. 7. 2022 - info KV

Flash Report na jednání zástupců zaměstnavatele a OO dne 21. 7. 2022

Zápis ze společného jednání zástupců zaměstnavatele a OO ze dne 23. 6. 2022

Výroční zpráva DPP za rok 2021

Zápis z jednání se zástupci OO k problematice stejnokrojů 17. 2. 2022

Zápis z jednání zástupců OO a vedení JSVA a JPA ze dne 31. 5. 2022

Informace ZV NOSDDPP ze dne 20. 6. 2022 - informace pro staniční personál

Informace ZV NOSDDPP ze dne 19. 6. 2022 - pochod 22. 7. 2022

Flash Report na jednání zástupců zaměstnavatele a OO dne 23. 6. 2022

Zápis ze společného jednání zástupců zaměstnavatele a OO ze dne 19. 5. 2022

Zápis z jednání vedení jednotky Provoz Metro se zástupci odborů ze dne 2. 5. 2022

Informace ZV NOSDDPP ze dne 10. 6. 2022 - návrh dodatku ke KS, stravování

Zápis z jednání úseku personálního se zástupci OO ze dne 5. 5. 2022

Podání návrhu na zahájení KV  o dodatku KS na roky 2022-2026

Návrh dodatku KS na roky 2022-2026

Statistická ročenka DPP - rok 2021

Zápis ze společného zasedání PK JPT a zástupců OO ze dne 10. 5. 2022

Zápis z jednání zástupců OO a vedení JPT ze dne 10. 5. 2022

Zápis z jednání zástupců OO a vedení JSVA a JPA ze dne 12. 4. 2022

Flash Report na jednání zástupců zaměstnavatele a OO dne 19. 5. 2022

Zápis ze společného jednání zástupců zaměstnavatele a OO ze dne 21. 4. 2022

Informace ZV NOSDDPP ze dne 15. 5. 2022 - aktuality

Informace ZV NOSDDPP ze dne 15. 5. 2022 - pochod 7.6.2022 - trasa

Informace ZV NOSDDPP ze dne 15. 5. 2022 - pochod 7.6.2022

Informace ZV NOSDDPP ze dne 23. 4. 2022 - volby volitelů

Informace ZV NOSDDPP ze dne 22. 4. 2022 - levné volání - přehled nabízených tarifů

Informace ZV NOSDDPP ze dne 22. 4. 2022 - levné volání - doplnění

Zápis ze společného jednání zástupců zaměstnavatele a OO ze dne 24. 3. 2022

Flash Report na jednání zástupců zaměstnavatele a OO dne 21. 4. 2022

Informace ZV NOSDDPP ze dne 12. 4. 2022 - pochod 11.5.2022 - trasa

Informace ZV NOSDDPP ze dne 12. 4. 2022 - pochod 11.5.2022

Zápis z jednání zástupců OO a vedení JSVA a JPA ze dne 1. 3. 2022

Zápis z jednání úseku personálního se zástupci OO ze dne 10. 3. 2022

Zápis z jednání s OO k informování o procesech dle ŘV ze dne 25. 2. 2022

Zápis z jednání vedení jednotky Provoz Metro se zástupci odborů ze dne 21. 2. 2022

Výběr ze Sbírky zákonů 2021 ze dne 7. 3. 2022

Zápis ze společného jednání zástupců zaměstnavatele a OO ze dne 17. 2. 2022

Flash Report na jednání zástupců zaměstnavatele a OO dne 24. 3. 2022

Procesy související s volbami volitelů v roce 2022

Řád volební pro volby členů dozorčí rady volených zaměstnanci

Procesy související s volbami volitelů v roce 2022

Flash Report ÚB na jednání zástupců zaměstnavatele a OO dne 17. 2. 2022

Zápis z jednání úseku personálního se zástupci OO ze dne 3. 2. 2022

Informace 2022-005, o dopadech situace na Ukrajině - včetně výzvy zaměstnancům s účtem u Sberbank ve vztahu k zasílání mezd

Zápis z jednání zástupců OO a vedení JSVA a JPA ze dne 18. 1. 2022

Informace ZV NOSDDPP ze dne 16. 2. 2022 - pochod 23.3.2022 - trasa

Informace ZV NOSDDPP ze dne 16. 2. 2022 - pochod 23.3.2022 - ZMĚNA

Zápis z jednání s OO k problematice stejnokrojů ze dne 8. 11. 2021

Zápis z jednání vedení jednotky Provoz Metro se zástupci odborů ze dne 24. 1. 2022

Flash Report na jednání zástupců zaměstnavatele a OO dne 17. 2. 2022

Zápis ze společného jednání zástupců zaměstnavatele a OO ze dne 20. 1. 2022

Zápis z jednání zástupců OO a vedení JPT ze dne 11. 1. 2022

Informace útvaru 600000 k problematice COVID-19 - LEDEN 2022

Prográmek pro orientační výpočet mzdy na rok 2022

Informace ZV NOSDDPP ze dne 28. 1. 2022 - pochod 23.3.2022

Zápis z jednání úseku personálního se zástupci OO ze dne 6. 1. 2022

Metro - info 2022

Kolektivní smlouva DP na období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2026

Nabídka LDT Spolek táborníků Čmuďajs - JUMANJI 2022

Informace ZV NOSDDPP ze dne 19. 11. 2021 - karta MultiSport

Smluvní přepravní podmínky PID, platné od 1. 8. 2021

LETÁK - ZMĚNY v tarifu PID, včetně cen P+R od 1. 8. 2021

Tarif PID, platný od 1. 8. 2021

Smluvní přepravní podmínky PID, platné od 1. 8. 2018


Dovolená od 1. ledna 2021

Pracovní doba a doba odpočinku dle ZP
Případnou nefunkčnost odkazů a jiné podněty ke stránkám pište prosím na vozab.petr@nosddpp.cz Děkuji, Petr Vozáb.