Podkladové materiály BOZP pro základní organizace

zpracované Svazovou inspekcí bezpečnosti práce

Odborového svazu DOSIA

     V této části budou zveřejňovány materiály zpracované Svazovou inspekcí bezpečnosti práce Odborového svazu DOSIA, které jsou podkladem pro školení zástupců odborových organizací při plenárních zasedání.

     Při používání těchto materiálů mějte prosím na paměti, že občas (dost často) dochází ke změně právních předpisů a tyto materiály jsou aktuální k datu svého vzniku, případně k datu revize, které je uvedeno u odkazu.

Pracovnělékařské služby (květen 2018)

Práva odborových organizací v oblasti BOZP, Pracovní úrazy - šetření a odškodňování (únor 2018)

Zákon 65/2017 Sb. a jeho dopad do BOZP - kouření, alkohol a jiné návykové látky (červen 2017)

Základní povinnosti zaměstnavatele, vedoucího zaměstnance a zaměstnance v oblasti BOZP (březen 2016)