Podkladové materiály BOZP

pro základní organizace, zpracované Svazovou inspekcí

bezpečnosti práce Odborového svazu DOSIA

     V této části budou zveřejňovány materiály zpracované Svazovou inspekcí bezpečnosti práce Odborového svazu DOSIA, které jsou podkladem pro školení zástupců odborových organizací při plenárních zasedání.

     Při používání těchto materiálů mějte prosím na paměti, že občas dochází ke změnám právních předpisů a námi předkládané materiály jsou aktuální k datu jejich zpacování, aktualizace, případně revize -  uvedeno u odkazu.


Přehled základních právních předpisů BOZP
(srpen 2022)

Pracovnělékařské služby - zásadní změna legislativy k 1. 1. 2023, probíhá aktualizace
(květen 2018)

Práva odborových organizací v oblasti BOZP, Pracovní úrazy - šetření a odškodňování dle ZP
(leden 2023)

Základní povinnosti zaměstnavatele, vedoucího zaměstnance a zaměstnance v oblasti BOZP
(červen 2022)

Zákon č. 65/2017 Sb. a jeho dopad do BOZP - kouření, alkohol a jiné návykové látky
(červen 2017)

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí (červenec 2022)