Informace k aktuální situaci

Odkazy na stránky, přístupné pouze z intranetu, budou průběžně aktualizovány v souvislosti se spuštěním nové verze intranetu, děkujeme za pochopení.

Odkaz na nový intranet zde

*

Informace přístupné pouze z intranetu:


Praktické informace k epidemii koronaviru na intranetu DP - starý intranet

Rozcestník útvaru Krizové plánování (aktuální stav v DP, kontakty na odpovědné zaměstnance)

Koronavir COVID-19 - informace na intranetu DPP - starý intranet

Organizační a řídící normy (OŘN) - evidence noremInformace přístupné z intranetu i internetu:


Krizové stránky MHMP o koronaviru COVID-19

Přehled usnesení vlády ČR proti koronavirové pandemieInformace přístupné z internetu:

Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR

Stránky Ministerstva zdravotnictví ČR ke koronaviru

Stránky Státního zdravotního úrazu ke koronaviru

Stránky Ministerstva práce a sociálních věcí ke koronaviruInformační linky a další kontakty v souvislosti s koronavirem:

Informační linka o koronaviru:       1212

Ministerstvo dopravy:                     225 131 810, 225 131 820

Ministerstvo zahraničních věcí:     224 181 111, 224 182 425

Státní zdravotní ústav:                    724 810 106, 725 191 367

Kontakty na Hygienické stanice a zdravotní ústavy