Informace ke koronaviru COVID-19

a opatřeních v DPP

 

Informace přístupné pouze z intranetu:


Praktické informace k epidemii koronaviru na intranetu DP

Koronavir COVID-19 - informace na intranetu DPP

Organizační a řídící normy (OŘN) - evidence norem



Informace přístupné z intranetu i internetu:


Krizové stránky MHMP o koronaviru COVID-19

Přehled usnesení vlády ČR proti koronavirové pandemie



Informace přístupné z internetu:

Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR

Stránky Ministerstva zdravotnictví ČR ke koronaviru

Stránky Státního zdravotního úrazu ke koronaviru

Stránky Ministerstva práce a sociálních věcí ke koronaviru



Informační linky a další kontakty v souvislosti s koronavirem:

Informační linka o koronaviru:       1212

Ministerstvo dopravy:                     225 131 810, 225 131 820

Ministerstvo zahraničních věcí:     224 181 111, 224 182 425

Státní zdravotní ústav:                    724 810 106, 725 191 367

Kontakty na Hygienické stanice a zdravotní ústavy