Informační (vzdělávací) materiály pro všechny zaměstnance


V této části budou zveřejňovány materiály zpracované zástupci odborové organizace nebo odborového svazu, které mají za cíl přinést aktuální informace k tématům, které jsou pro zaměstnance důležité v rámci výkonu práce a souvisí pracovněprávními vztahy .

Při používání těchto materiálů mějte prosím na paměti, že občas (dost často) dochází ke změně právních předpisů a tyto materiály jsou aktuální k datu svého vzniku, případně k datu revize, které je uvedeno u odkazu.

Pracovnělékařské služby (květen 2018)

Práva odborových organizací v oblasti BOZP, Pracovní úrazy - šetření a odškodňování (únor 2018)

Zákon 65/2017 Sb. a jeho dopad do BOZP - kouření, alkohol a jiné návykové látky (červen 2017)

Základní povinnosti zaměstnavatele, vedoucího zaměstnance a zaměstnance v oblasti BOZP (duben 2021)

Příloha k materiálu "Základní povinnosti zaměstnavatele, vedoucího zaměstnance a zaměstnance v oblasti BOZP" - seznam vnitřních norem BOZP v DP (duben 2021)